ИНФОРМАТИКА ПӘНІНЕН 2 - СЫНЫПҚА АРНАЛҒАН ЭЛЕКТРОНДЫ ..... ЖАҢАРТУДЫҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ МЕН ОНЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ- ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ...... [1-4]. Принципы внеаудиторной работы по экологическому образованию бакалавров в условиях кредитной системы образования отвечают целям и ...

  is.nkzu.kz

26 мар 2016 ... педаго гиканың өзекті мəселелеріне арналған қызықты материалдарға толы . ...... Қазақстанда психологиялық білім беру саласында болып жатқан өзгерістер бес кезеңнен тұрады, онда Болон үдерісінің ...... по музыке для общеобразовательных школ 1-4 классы. – Алматы, 2012. Аңдатпа.

  is.nkzu.kz

магистранттар мен студенттерге арналған әр түрлі салалардағы ӛзекті мәселелерді қамтиды. В настоящее ..... эндемического зоба; фторирование воды приводит к снижению заболеваемости кариесом [1-4]. Йод относится к числу важнейших микроэлементов. ...... Тест түрлері оқушы білімін бекітуге.

  www.kgu.kz

нып оқушыларына бейіндік білім беру бағ- ...... П а а жəнe психологиялық ғылым - қоғамға - Педагогическая и психологическая наука − обществу. Данная ..... напряженностью и создают предпосылки для возникновения синдрома эмоционального выгорания [1-4]. Для совладания со стрессовыми ситуаци-.

  kaznpu.kz

кәсіби оқытуды таңдауға дайындау бойынша жоғары сынып оқушыларына кәсіптік бағдар және ақпараттық жұмыстар ұйымдастыру;. • негізгі мектептің екінші басқышын бітіретін ...... Мақала білім берудің ӛзекті психологиялық мәселелеріне арналған. Мақаланың мазмұнында білім берудің әртүрлі ...

  kaznpu.kz

21 апр 2015 ... составил 9,2±1,4; что статистически значимо (p<0,05) выше по сравнению с зимой, весной и осенью, когда ..... оқып үйренуге, сабаққа дайындалуға арналған материал болып табылады. Электрондық ...... психологтар, саясаткерлер және дін қызметкерлерінің арасында әдейілеп өлтіруге ...

  ssmu.kz

ПДКсс, на втором диоксид серы, в 20% точек его уровень достигает 1,4 ПДКсс, в целом же по городу этот ..... қызметкерлерінің еңбек өнімділігін арттыру бойынша процессті жетілдіруге арналған тиімді мотивациялық ...... арасындағы психологиялық шарттар, дұрыс тамақтану және т.б. Әдебиеттер : 1.

  pps.kaznu.kz

Наурыз айының 2-ші жұлдызы күні мектебімізде “Азаматтық қорғаныс” күніне байланысты мектеп оқушыларына төтенше жағдай орын алғандағы қауіпсіздік шаралары туралы түсіндіру жұмыстары жүргізілді.Бұл іс-шара - әлемдегі сан алуан елдердің табиғи және техногендік сипаттағы төтенше ...

  48.astana-bilim.kz

Учредитель – Общественное объединение ученых и педагогов. Республики Казахстан «Казахская академия образования». Свидетельство о постановке на учет СМИ № 9608-Ж выдано 4 ноября 2008 года. Министерством культуры и информации Республики Казахстан. Председатель редакционного ...

  egi.kz

12 апр 2017 ... The level of Il-4, Il -6, Il -8 and TNF-α were determined in serum by ELISA using specific test kits ("Vector-best" ...... 1 4. ,. Eurasian national university after L. N. Gumilyov, Astana. 2 3. Regeneration of injured articular cartilage is an unsolved problem in traumatology and ...... Психологиялық зерттеу: ✓. Тест ...

  www.kgmu.kz
Поиск Yandex ничего не нашел