Индер жекпе-жек Мухтар Кошкинбаев

Индер жекпе-жек Ерлан Коширбаев

Мухтар Кошкенбаев

Serik

Мухтар Кушкенбаев Атырау индер

Индер жекпе-жек Раймбек Дуйсенов финал

Индер жекпе-жек Даутов Абылай

Индер жекпе-жек Тургалиев Мейрамбек

Индер жекпе-жек Болатбеков Султанбек

Индер жекпе-жек Заманбек